POWGaat! De Groep van Bedrijven (Dinossi) beschermt de rechten van de leden en/of bezoekers van de "www.Dinossi.com" ("Dinossi") website of mobiele applicatie die daarbij hoort, in het kader van de Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens nr. 6698 en andere relevante wetgeving. In deze context verwerkt Dinossi persoonsgegevens binnen de reikwijdte die is gespecificeerd in de Dinossi Verduidelijking over de bescherming van persoonsgegevens en privacy (“Verduidelijking”) (https://Dinossi.com/privacy-policy) om geavanceerde producten te leveren en diensten aan haar leden en/of bezoekers, en in dit verband maakt internet gebruik van cookies.

1. strekking
Dit Dinossi Cookiebeleid (“Cookiebeleid”) informeert de leden en bezoekers die Dinossi bezoeken over de internetcookies die door Dinossi worden gebruikt, hun doel, voorwaarden en methoden. Door de Dinossi End User Lidmaatschapsovereenkomst (https://Dinossi.com//uyelik-sozlesmesi) en andere lidmaatschapsvoorwaarden te accepteren, kunnen onze bezoekers die Dinossi-lid worden het Dinossi Cookiebeleid gebruiken, evenals de Dinossi Persoonlijke Gegevensbescherming en Privacyverklaring Zij kunnen informatie verkrijgen over de verwerkingsprocessen van persoonsgegevens die worden uitgevoerd met de doeleinden en procedures. In het geval dat het lidmaatschapsproces is voltooid, wordt dit Cookiebeleid van kracht samen met de Dinossi-verklaring inzake bescherming van persoonsgegevens en privacy.

2. Rijbewijs
Personen die niet volledig gekwalificeerd zijn, kunnen geen partij zijn bij dit Cookiebeleid.

Welke van uw persoonsgegevens worden via cookies verwerkt?
Tijdens uw bezoeken aan Dinossi kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt over IP (Internet Protocol) Adres, locatie-informatie, webpagina's die u voor en na Dinossi hebt bezocht, uw reactie op advertenties op Dinossi (zoals het aan- of afwijzen van de betreffende advertentie) en de producten waarin u geïnteresseerd bent en de voorkeur heeft.

Zoals hierboven vermeld, als u het lidmaatschapsproces voltooit, zullen uw persoonlijke gegevens die zijn gespecificeerd in de Openbaarmakingskennisgeving ook worden verwerkt binnen de reikwijdte en voorwaarden die zijn gespecificeerd in deze Bekendmakingskennisgeving.

Om welke methode en juridische redenen worden cookies gebruikt?
Uw persoonsgegevens:

In overeenstemming met de wet en eerlijkheidsregels;
Nauwkeurig en up-to-date houden;
Voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden;
Ze worden op een beperkte en afgemeten manier verwerkt in verband met de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, en
Ze worden bewaard voor de termijn die is bepaald in de relevante wetgeving of voor de periode die nodig is voor het doel waarvoor ze worden verwerkt.

De bovengenoemde persoonsgegevens van het lid en/of de bezoeker kunnen elektronisch worden verwerkt via de in dit Cookiebeleid genoemde internetcookies. In die zin kunnen internetcookies worden toegepast ongeacht de technologie van het apparaat/hardware/applicaties dat door het betreffende lid en/of bezoeker wordt gebruikt.

Gebruikte cookie: wat doet het? Hoe lang blijft het op je apparaat staan? Cookiegegevens
PRESTATIE
Analyse / Tracking Biedt anonieme geaggregeerde gegevens over waar je bent geweest en wat je hebt gedaan op Dinossi en andere websites. Persistent, sessie en Google Analytics van derden
FUNCTIONALITEIT
Sociale media / delen Hiermee kunt u opmerkingen, stemmen, pagina's en bladwijzers delen en helpt u gemakkelijker toegang te krijgen tot sociale netwerken en sociale hulpmiddelen. Derde partij Voeg dit toe, Facebook
Twitter, YouTube, LinkedIn
TARGETING / ADVERTEREN
Cross-site tracking Biedt anonieme informatie over bezoekers, zoals sites die voor en na de Dinossi-website zijn bezocht.

ANDERE
Het ondersteunt verschillende functies op andere Dinossi-websites. Persistent, sessie en Google Maps van derden

Voor welke doeleinden worden cookies gebruikt?
Cookies kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

Identiteitsverificatie: om uw identiteit te verifiëren wanneer u toegang krijgt tot uw lidmaatschapsaccount als u het Dinossi-lidmaatschapsproces voltooit;
Personaliseer uw diensten: personaliseer uw Dinossi-ervaring en breng producten en diensten onder de aandacht die op u zijn afgestemd;
Personaliseren van advertenties: om advertenties weer te geven over onderwerpen die u kunt kiezen als een dimensie voor het personaliseren van uw Dinossi-ervaring;
Dinossi prestatiebepaling: Dinossi prestatie meten in verschillende apparatuur en locaties, onderzoeken hoeveel bezoekers er zijn op welke apparatuur en locaties, en zo producten en diensten ontwikkelen.

Als u tijdens uw bezoek aan Dinossi niet de voorkeur geeft aan het gebruik van internetcookies, kunt u het verzoek om onmiddellijke bevestiging bij uw bezoek aan Dinossi weigeren of u kunt cookies blokkeren via de internetinstellingen van uw betreffende apparaat. We herinneren u er echter aan dat als u internetcookies blokkeert, u mogelijk geen gebruik kunt maken van sommige functies van Dinossi.

Worden uw persoonlijke gegevens die zijn verkregen via internetcookies, in binnen- of buitenland overgedragen?
Uw persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet doorgegeven aan derden in het buitenland.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens die zijn verkregen via internetcookies verwerkt?
Uw persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke principes en regels tot de wettelijke verjaringstermijn die van toepassing is op de commerciële/contractuele relatie en/of relatie tussen u en Dinossi en/of de gegevensverwerkings-/bewaartermijnen die zijn vastgelegd in de relevante wetgeving en /of de doeleinden waarvoor de verwerking van uw persoonsgegevens nodig is, komen te vervallen. Na afloop van deze termijnen en/of op uw verzoek zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen, vernietigen of anonimiseren in overeenstemming met de wettelijke voorwaarden.

Wat zijn uw rechten onder KVKK? 
In het kader van KVKK en toepasselijke wetgeving:

Te weten komen of uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt,
Als uw persoonsgegevens zijn verwerkt, informatie hierover opvragen,
Het doel van de verwerking van persoonsgegevens te weten komen en of ze op de juiste manier voor hun doel worden gebruikt,
Het kennen van de derde partijen aan wie uw persoonsgegevens worden doorgegeven, in binnen- of buitenland,
Het verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens indien deze onvolledig of onjuist zijn verwerkt,
Het verzoeken om verwijdering of vernietiging van uw persoonsgegevens in het kader van de voorwaarden bepaald in de KVKK-wetgeving,
v. en vi. Het verzoeken om kennisgeving van de transacties die in het kader van de artikelen zijn gedaan aan de derden aan wie uw persoonlijke gegevens worden overgedragen,
Bezwaar maken tegen het ontstaan ​​van een resultaat tegen u door de verwerkte gegevens uitsluitend via geautomatiseerde systemen te analyseren,
Indien u schade lijdt door onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens, heeft u het recht om herstel van deze schade te vorderen. U kunt uw verzoek tot uitoefening van deze rechten schriftelijk indienen of, indien door het College bescherming persoonsgegevens een aparte methode wordt bepaald, volgens deze methode.

Hoe kan ik Dinossi aanvragen in lijn met mijn rechten? 
U kunt uw verzoek om gebruik te maken van uw rechten onder de hierboven genoemde KVKK op een van de volgende manieren bij Dinossi indienen:

Schriftelijk en met natte handtekening, met de hand of per post, Altunizade Mh. School Dead Sk. Nee: 5 / 1 Üsküdar, Istanbul; of
U kunt het verzenden via andere methoden die zijn gespecificeerd in KVKK.

HANDHAVING
Dit Cookiebeleid treedt in werking vanaf de publicatie ervan op www.Dinossi.com. Dinossi begint met het verwerken van de persoonsgegevens van de leden en/of bezoekers na ontvangst van de toestemmingsverklaringen met betrekking tot het Cookiebeleid.

BIJWERKEN
Dit Cookiebeleid in de Dinossi-applicatie kan op elk moment worden bijgewerkt indien Dinossi dit vereist, onverminderd de wettelijke rechten van u, onze leden en/of bezoekers.