VERLICHTING TEKST OVER DE BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

POWGaat! Als een Groep van Bedrijven (“Dinossi” of “Bedrijf”); De privacy en veiligheid van uw persoonlijke gegevens is een van onze topprioriteiten. In dit verband willen wij u informeren over uw persoonsgegevens om te voldoen aan onze openbaarmakingsplicht die voortvloeit uit artikel 6698 van de Wet bescherming persoonsgegevens nr. 10 (“KVKK”). Persoonlijke gegevens betekent alle informatie die uw identiteit specifiek of identificeerbaar maakt. Uw persoonsgegevens die door Dinossi worden verwerkt, de doeleinden van de verwerking, de groepen ontvangers waaraan ze kunnen worden overgedragen, de wijze van verzamelen, de rechtsgrond en uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens in kwestie staan ​​hieronder vermeld.

A- ONZE LEDEN

1- Welke persoonsgegevens verwerkt Dinossi?

Degenen die de lidmaatschapsvoorwaarden op het Dinossi-platform accepteren en inloggen vanaf de website of de applicatie die op mobiele apparaten is geïnstalleerd en de producten op het platform volgen en / of kopen, worden gedefinieerd als "Leden". Als u lid wordt van het Dinossi-platform, kunnen uw onderstaande persoonsgegevens worden verwerkt.

• Uw Identiteitsgegevens: uw naam, achternaam, geslacht en leeftijdsgegevens, TCKN (alleen verwerkt in overeenstemming met de wetgeving als u bepaalde productgroepen inkoopt.)
• Uw contactgegevens: uw mobiele telefoonnummer, afleveradres, e-mailadres,
• Uw klanttransactiegegevens: uw bestel- en factuurgegevens, uw leveringstransactiegegevens, transactiegeschiedenisgegevens met betrekking tot uw aankopen, uw verzoek- en klachtinformatie, de informatie die u persoonlijk deelt in uw opmerkingen en vragen in het geval u opmerkingen maakt over de producten op het platform en/of een vraag stellen, met Dinossi-assistent Informatie over de inhoud van het gesprek via het chatkanaal,
• Uw transactiebeveiligingsinformatie: IP-adresinformatie, wachtwoord en wachtwoordinformatie, cookie-informatie,
• Uw Juridische Transactie-informatie: informatie in correspondentie met bevoegde personen, instellingen en organisaties, informatie in rechtszaken en handhavingsdossiers, uw juridische informatieverzoekinformatie,
• Uw audio-opname-informatie: uw audio-opname voor het geval u met het callcenter praat.

2- Wat zijn de doeleinden van de verwerking van uw persoonlijke gegevens en de verzamelmethoden?

Uw identiteits-, contact- en klanttransactiegegevens; In het kader van onze contractuele relatie wordt het automatisch verzameld en verwerkt in een elektronische omgeving van u, mobiele applicatie of website voor de volgende doeleinden.

• Uitvoeren van de processen voor de totstandkoming en uitvoering van het contract,
• Uitvoeren van en toezicht houden op financiële en boekhoudkundige processen,
• Uitvoering van en toezicht op de bedrijfsactiviteiten van de onderneming,
• Uitvoeren van facturatieprocessen,
• Uitvoeren van logistiek, vrachtactiviteiten en opvolging van leveringsprocessen,
• Aankopen doen op de website/mobiele applicaties en de identiteitsgegevens van de transactie bevestigen,
• Het uitvoeren van activiteiten om u een betere winkelervaring te bieden en uw tevredenheid te vergroten, met name om het te gebruiken in verschillende marketing- en reclameactiviteiten, als u uw uitdrukkelijke toestemming hebt, om u producten aan te bieden die geschikt zijn voor uw voorkeuren,
• Om de klanttevredenheid te verhogen, om onze klanten die via het platform winkelen te leren kennen en om ze te gebruiken in de analyse van de klantomgeving, om activiteiten uit te voeren voor de ontwikkeling en verbetering van de producten en diensten die door ons bedrijf worden aangeboden,
• Uitvoeren van strategische analysestudies,
• Uitvoeren van communicatieactiviteiten,
• Producten presenteren waarin u mogelijk geïnteresseerd bent, rekening houdend met uw interesses,
• Contact opnemen met en informeren over de voorwaarden, huidige status en updates van contracten die op ons platform zijn gesloten op grond van de relevante artikelen van de wet op koopovereenkomsten op afstand en consumentenbescherming,
• U te informeren over ontwikkelingen, kansen en innovaties bij Dinossi, met uw uitdrukkelijke toestemming,
• Om onze klanten te herkennen die winkelen via de website en/of mobiele applicaties, om activiteiten uit te voeren voor hun gebruik in de analyse van de klantomgeving, en om enquêtes uit te voeren in een elektronische en/of fysieke omgeving via gecontracteerde instellingen in dit verband,
• Evaluatie van uw verzoeken, klachten en suggesties met betrekking tot onze producten en diensten,
• U in staat te stellen informatie over de producten te ontvangen,
• Uitvoeren van after-sales ondersteunende diensten voor goederen en diensten,
• Uitvoeren van informatiebeveiligingsprocessen,
• Zorgen voor de veiligheid van operaties met betrekking tot het Dinossi-platform,
• Ervoor zorgen dat de werkzaamheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de wetgeving,
• Opvolging en uitvoering van juridische zaken,
• Het verstrekken van informatie aan bevoegde personen, openbare instellingen en organisaties.

Uw transactiebeveiligingsinformatie; In het kader van onze contractuele relatie wordt het automatisch verzameld en verwerkt in een elektronische omgeving van u, mobiele applicatie of website voor de volgende doeleinden.

• Uitvoeren van de processen voor de totstandkoming en uitvoering van het contract,
• Uitvoering van en toezicht op de bedrijfsactiviteiten van de onderneming,
• Aankopen doen op de website/mobiele applicaties en de identiteitsgegevens van de transactie bevestigen,
• Het uitvoeren van activiteiten om u een betere winkelervaring te bieden en uw tevredenheid te vergroten, met name om het te gebruiken in verschillende marketing- en reclameactiviteiten, als u uw uitdrukkelijke toestemming hebt, om u producten aan te bieden die geschikt zijn voor uw voorkeuren,
• Om de klanttevredenheid te verhogen, om onze klanten die via het platform winkelen te leren kennen en om ze te gebruiken in de analyse van de klantomgeving, om activiteiten uit te voeren voor de ontwikkeling en verbetering van de producten en diensten die door ons bedrijf worden aangeboden,
• Uitvoeren van informatiebeveiligingsprocessen,
• Zorgen voor de veiligheid van operaties met betrekking tot het Dinossi-platform,
• Ervoor zorgen dat de werkzaamheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de wetgeving,
• Verstrekken van informatie aan bevoegde personen, instellingen en organisaties.

Uw juridische transactiegegevens; In het kader van onze contractuele relatie wordt het automatisch verzameld en verwerkt in een elektronische omgeving van u, mobiele applicatie, website voor de volgende doeleinden.

• Uitvoeren van de processen voor de totstandkoming en uitvoering van het contract,
• Uitvoering van en toezicht op de bedrijfsactiviteiten van de onderneming,
• Evaluatie van uw verzoeken, klachten en suggesties met betrekking tot onze producten en diensten,
• Uitvoeren van informatiebeveiligingsprocessen,
• Zorgen voor de veiligheid van operaties met betrekking tot het Dinossi-platform,
• Ervoor zorgen dat de werkzaamheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de wetgeving,
• Opvolging en uitvoering van juridische zaken,
• Verstrekken van informatie aan bevoegde personen, instellingen en organisaties.

Uw audio-opname-informatie; Als u contact opneemt met het callcenter, wordt deze verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden.

• Uitvoeren van de processen voor de totstandkoming en uitvoering van het contract,
• Uitvoeren van communicatieactiviteiten,
• Het uitvoeren van activiteiten die erop gericht zijn u een betere winkelervaring te bieden en uw tevredenheid te vergroten, met name met het uitvoeren van campagnes, het presenteren van producten die passen bij uw voorkeuren,
• Het uitvoeren van activiteiten voor de ontwikkeling en verbetering van de producten en diensten die door ons bedrijf worden aangeboden,
• Producten presenteren waarin u mogelijk geïnteresseerd bent, rekening houdend met uw interesses,
• Contact opnemen met en informeren over de voorwaarden, huidige status en updates van contracten die op ons platform zijn gesloten op grond van de relevante artikelen van de wet op koopovereenkomsten op afstand en consumentenbescherming,
• U te informeren over ontwikkelingen, kansen en innovaties bij Dinossi, met uw uitdrukkelijke toestemming,
• Om onze klanten te herkennen die winkelen via de website en/of mobiele applicaties, om activiteiten uit te voeren voor hun gebruik in de analyse van de klantomgeving, en om enquêtes uit te voeren in een elektronische en/of fysieke omgeving via gecontracteerde instellingen in dit verband,
• Evaluatie van uw verzoeken, klachten en suggesties met betrekking tot onze producten en diensten,
• Zorgen voor de veiligheid van operaties met betrekking tot het Dinossi-platform,
• Ervoor zorgen dat de werkzaamheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de wetgeving,
• Opvolging en uitvoering van juridische zaken,
• Verstrekken van informatie aan bevoegde personen, instellingen en organisaties.

3- Wat is de wettelijke reden voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Dinossi, “Welke persoonsgegevens worden door Dinossi verwerkt?” Uw persoonsgegevens in de titel worden verwerkt voor de bovengenoemde doeleinden, op basis van de wettelijke nalevingsredenen vermeld in de artikelen 5, 8 en 9 van de KVKK en hieronder vermeld.

• Op basis van de juridische reden dat dit duidelijk is bepaald in de wetgeving waaraan ons bedrijf is onderworpen, met name de wet 6563 betreffende de regulering van elektronische handel, het Turkse handelswetboek nr. 6102, het Turkse strafwetboek nr. 5237 en de wet over de bescherming van de consument nr. 6502; Het nakomen van onze verplichtingen die voortvloeien uit de wetgeving, in het bijzonder de activiteiten die gericht zijn op het waarborgen van de veiligheid van de operaties op het bedrijfsplatform, het uitvoeren van de informatiebeveiligingsprocessen, ervoor zorgen dat de activiteiten worden uitgevoerd in overeenstemming met de wetgeving,
• Op basis van de wettelijke reden dat de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is, voor zover deze rechtstreeks verband houdt met de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst; Het uitvoeren van de activiteiten van het tot stand brengen van contracten die op ons platform zijn gesloten op grond van de relevante artikelen van de wet op de bescherming van de consument, zoals koopovereenkomsten op afstand, het uitvoeren van activiteiten voor de realisatie van uw aankopen, het uitvoeren van en toezicht houden op de zakelijke activiteiten van het bedrijf , bewaken van de leveringsprocessen, indienen van uw verzoeken, klachten en suggesties met betrekking tot onze producten en diensten evaluatie, uitvoering en controle van financiële en boekhoudkundige processen, uitvoering van communicatieactiviteiten,
• Op basis van de wettelijke reden dat het voor ons bedrijf verplicht is om aan zijn wettelijke verplichting te voldoen; Voldoen aan de wettelijke verplichtingen die zijn gespecificeerd in de besluiten, gidsen en gidsen die zijn gepubliceerd door de bevoegde autoriteiten en/of in de secundaire wetgeving waaraan ons bedrijf is onderworpen, met name de verordening inzake overeenkomsten op afstand en de verordening inzake dienstverleners en intermediaire dienstverleners in de elektronische handel , en het informeren van bevoegde personen, instellingen en organisaties Ervoor zorgen dat de werkzaamheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de wetgeving, het opvolgen en uitvoeren van de juridische zaken, het uitvoeren van de financiële en boekhoudkundige werkzaamheden,
• Op grond van de rechtsgrond dat gegevensverwerking verplicht is voor het vestigen, uitoefenen of beschermen van een recht; uitvoering van juridische en proceszaken,
• Op basis van de juridische reden dat gegevensverwerking verplicht is voor de gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf, op voorwaarde dat dit geen afbreuk doet aan fundamentele rechten en vrijheden; Het uitvoeren van activiteiten voor de ontwikkeling en verbetering van de producten en diensten die door ons bedrijf worden aangeboden,
• Op basis van de wettelijke reden voor uw uitdrukkelijke toestemming; doorgifte van persoonsgegevens naar het buitenland.

4- Aan wie en om welke redenen geeft Dinossi uw persoonsgegevens door?

Ons bedrijf zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de principes van "need to know" en "need to use", door te zorgen voor de nodige gegevensminimalisatie en door de nodige technische en administratieve veiligheidsmaatregelen te nemen. Aangezien de uitvoering of controle van bedrijfsactiviteiten, het waarborgen van bedrijfscontinuïteit, de exploitatie van digitale infrastructuren een continue gegevensstroom met verschillende belanghebbenden noodzakelijk maken, moeten we de persoonsgegevens die we verwerken voor bepaalde doeleinden overdragen aan derden. Daarnaast is het van groot belang dat uw persoonsgegevens juist en actueel zijn, zodat wij onze contractuele en wettelijke verplichtingen volledig en naar behoren kunnen nakomen. Hiervoor moeten we samenwerken met verschillende zakenpartners en dienstverleners.

Uw persoonsgegevens, de uitvoering van de marktplaatswerking, de levering van de door u bestelde producten, het beheer van uw hulp- en ondersteuningsvragen, het uitvoeren van activiteiten om uw ervaring en tevredenheid te verhogen, de ontwikkeling en verbetering van de aangeboden producten en diensten door ons bedrijf, het bieden van een betere winkelervaring voor u, en voor zover nodig, met name voor het uitvoeren van activiteiten om uw tevredenheid te vergroten, bedrijfscontinuïteit te waarborgen, informatiebeveiliging te waarborgen, te voldoen aan wettelijke verplichtingen, en beperkt tot de doeleinden gespecificeerd in het tweede artikel van deze verduidelijkende tekst:

Op grond van de wettelijke redenen dat het duidelijk is bepaald in de wetgeving waaraan ons bedrijf is onderworpen, en dat het noodzakelijk is voor de nakoming van zijn wettelijke verplichtingen, noodzakelijk is voor de totstandkoming of uitvoering van het contract;

• Met de verkoper van het product en de dienstverlener om de inkoopprocessen uit te voeren,
• Met de verkoper van het gekochte product, vrachtbedrijven en particuliere koeriers, met de gegevens van de persoon aan wie het product namens u wordt afgeleverd en/of voor het uitvoeren van logistieke activiteiten en het volgen van de leveringsprocessen,
• Met onze zakenpartners, de verkoper van het gekochte product, onze adviseurs en dienstverleners, banken, financiële adviseurs om de facturatieprocessen uit te voeren,
• Zakelijke partners en andere dienstverleners die callcenterdiensten leveren voor de levering van goederen en diensten, verkoop en after-sales ondersteunende diensten,
• Met business partners en dienstverleners die diensten verlenen op het gebied van kwaliteitscontrole, klachtenmanagement en risicoanalyse,
• Met onze relevante zakenpartners, adviseurs en dienstverleners, banken, financieel adviseurs voor het beheer van financiële en boekhoudkundige processen, het identificeren en evalueren van risico's en het voorkomen van fraude,
• Met de e-invoice business partner om de e-factuur elektronisch naar de klant te sturen; Met vracht- en koeriersbedrijven voor de levering van fysieke contracten of facturen, met onze zakenpartners die private integrator, onafhankelijke audit, douane, financieel adviseur/boekhouddiensten leveren,
• Met belastingkantoren om aan hun belastingverplichtingen te voldoen, met de ambtenaren van het Ministerie van Financiën en Financiën van de Republiek Turkije, van de facturen en incassobonnen tijdens belastingcontroles,
• Met onze zakenpartners en serviceproviders die onze IT-infrastructuur leveren, exploiteren of leveren,
• Met onze business partners die diensten verlenen op het gebied van risicomanagement en financiële rapportageprocessen,

Op basis van rechtsgronden dat gegevensverwerking verplicht is voor het vestigen, uitoefenen of beschermen van een recht, dit duidelijk is bepaald in de wetgeving waaraan ons bedrijf is onderworpen, en noodzakelijk is voor de nakoming van zijn wettelijke verplichtingen;

• Met advocaten, accountants, forensische experts, cyber security adviseurs, belastingadviseurs, andere derden van wie wij consultancy en diensten krijgen, en zakenpartners in het kader van het nakomen van wettelijke verplichtingen,
• Met geautoriseerde openbare instellingen en organisaties zoals regelgevende en toezichthoudende instellingen, rechtbanken en handhavingsbureaus,
• Het kan worden gedeeld met andere openbare instellingen of organisaties die bevoegd zijn om uw persoonlijke gegevens op te vragen, met onze binnen- en/of buitenlandse filialen, leveranciers, zakenpartners, gecontracteerde banken en derden van wie we producten of diensten kopen.

B- ONZE GASTLEDEN

1- Welke persoonsgegevens verwerkt Dinossi?

Personen die producten volgen en/of kopen op het platform zonder lid te zijn van het Dinossi-platform, worden gedefinieerd als "Gastleden". De volgende persoonsgegevens worden verwerkt wanneer u het Dinossi-platform gebruikt als gastlid en terwijl u winkelt.

• Uw identiteitsgegevens: uw naam, achternaam,
• Uw contactgegevens: uw mobiele telefoonnummer, afleveradres, e-mailadres,
• Uw klanttransactie-informatie: bestelling en informatie, factuurinformatie, leveringstransactie-informatie, transactiegeschiedenisinformatie over uw aankopen, verzoek- en klachtinformatie,
• Uw transactiebeveiligingsinformatie: IP-adresinformatie, cookie-informatie,
• Uw Juridische Transactie-informatie: informatie in correspondentie met bevoegde personen, instellingen en organisaties, informatie in rechtszaken en handhavingsdossiers, uw juridische informatieverzoekinformatie,
• Uw audio-opname-informatie: als u het callcenter belt, geef dan een spraakopname op.

2- Wat zijn de doeleinden van de verwerking van uw persoonlijke gegevens en de verzamelmethoden?

Uw identiteits-, contact- en klanttransactiegegevens; Het wordt automatisch verzameld en elektronisch verwerkt van u, mobiele applicatie of website, voor de volgende doeleinden.

• Uitvoeren van de processen voor de totstandkoming en uitvoering van het contract,
• Uitvoeren van en toezicht houden op financiële en boekhoudkundige processen,
• Uitvoering van en toezicht op de bedrijfsactiviteiten van de onderneming,
• Uitvoeren van logistieke activiteiten en opvolgen van leveringsprocessen,
• Aankopen doen op de website / mobiele applicaties en de identiteitsgegevens van de transactie bevestigen,
• Het uitvoeren van activiteiten voor de ontwikkeling en verbetering van de producten en diensten die door ons bedrijf worden aangeboden,
• Uitvoeren van strategische analysestudies,
• Uitvoeren van communicatieactiviteiten,
• Contact opnemen met en informeren over de voorwaarden, huidige status en updates van contracten die op ons platform zijn gesloten op grond van de relevante artikelen van de wet op koopovereenkomsten op afstand en consumentenbescherming, totstandkoming van een lidmaatschapsovereenkomst,
• Evaluatie van verzoeken, klachten en suggesties met betrekking tot onze producten en diensten,
• Uitvoeren van after-sales ondersteunende diensten voor goederen en diensten,
• Uitvoeren van informatiebeveiligingsprocessen,
• Zorgen voor de veiligheid van operaties met betrekking tot het Dinossi-platform,
• Ervoor zorgen dat de werkzaamheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de wetgeving,
• Opvolging en uitvoering van juridische zaken,
• Verstrekken van informatie aan bevoegde personen, instellingen en organisaties.

Uw transactiebeveiligingsinformatie; Het wordt automatisch verzameld en elektronisch verwerkt van u, mobiele applicatie of website, voor de volgende doeleinden.

• Uitvoeren van de processen voor de totstandkoming en uitvoering van het contract,
• Uitvoering van en toezicht op de bedrijfsactiviteiten van de onderneming,
• Aankopen doen op de website / mobiele applicaties en de identiteitsgegevens van de transactie bevestigen,
• Het uitvoeren van activiteiten voor de ontwikkeling en verbetering van de producten en diensten die door ons bedrijf worden aangeboden,
• Uitvoeren van informatiebeveiligingsprocessen,
• Zorgen voor de veiligheid van operaties met betrekking tot het Dinossi-platform,
• Ervoor zorgen dat de werkzaamheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de wetgeving,
• Verstrekken van informatie aan bevoegde personen, instellingen en organisaties.

Uw juridische transactie-informatie; Het wordt automatisch verzameld en verwerkt van u, mobiele applicatie, website en elektronisch voor de volgende doeleinden.

• Uitvoeren van de processen voor de totstandkoming en uitvoering van het contract,
• Uitvoering van en toezicht op de bedrijfsactiviteiten van de onderneming,
• Het uitvoeren van activiteiten voor de ontwikkeling en verbetering van de producten en diensten die door ons bedrijf worden aangeboden,
• Evaluatie van uw verzoeken, klachten en suggesties met betrekking tot onze producten en diensten,
• Uitvoeren van informatiebeveiligingsprocessen,
• Zorgen voor de veiligheid van operaties met betrekking tot het Dinossi-platform,
• Ervoor zorgen dat de werkzaamheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de wetgeving,
• Opvolging en uitvoering van juridische zaken,
• Verstrekken van informatie aan bevoegde personen, instellingen en organisaties.

Uw audio-opname-informatie; Als u contact opneemt met het callcenter, wordt deze verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden.

• Uitvoeren van de processen voor de totstandkoming en uitvoering van het contract,
• Uitvoeren van communicatieactiviteiten,
• Het uitvoeren van activiteiten voor de ontwikkeling en verbetering van de producten en diensten die door ons bedrijf worden aangeboden,
• Contact opnemen met en informeren over de voorwaarden, huidige status en updates van contracten die op ons platform zijn gesloten op grond van de relevante artikelen van de wet op koopovereenkomsten op afstand en consumentenbescherming,
• Evaluatie van uw verzoeken, klachten en suggesties met betrekking tot onze producten en diensten,
• Zorgen voor de veiligheid van operaties met betrekking tot het Dinossi-platform,
• Ervoor zorgen dat de werkzaamheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de wetgeving,
• Opvolging en uitvoering van juridische zaken,
• Verstrekken van informatie aan bevoegde personen, instellingen en organisaties.

3- Wat is de wettelijke reden voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Dinossi, “Welke persoonsgegevens worden door Dinossi verwerkt?” Uw persoonsgegevens in de titel worden verwerkt voor de bovengenoemde doeleinden, op basis van de wettelijke nalevingsredenen vermeld in de artikelen 5, 8 en 9 van de KVKK en hieronder vermeld.

• Op basis van de juridische reden dat dit duidelijk is bepaald in de wetgeving waaraan ons bedrijf is onderworpen, met name de wet 6563 betreffende de regulering van elektronische handel, het Turkse handelswetboek nr. 6102, het Turkse strafwetboek nr. 5237 en de wet over de bescherming van de consument nr. 6502; Het voldoen aan onze verplichtingen die voortvloeien uit de wetgeving, met name de activiteiten om de veiligheid van de activiteiten op het bedrijfsplatform te waarborgen, om de informatiebeveiligingsprocessen uit te voeren, om ervoor te zorgen dat de activiteiten worden uitgevoerd in overeenstemming met de wetgeving,
• Op basis van de wettelijke reden dat de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is, voor zover deze rechtstreeks verband houdt met de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst; Het uitvoeren van de activiteiten van het tot stand brengen van contracten die op ons platform zijn gesloten op grond van de relevante artikelen van de wet op de bescherming van de consument, zoals koopovereenkomsten op afstand, het uitvoeren van activiteiten voor de realisatie van uw aankopen, het uitvoeren van en toezicht houden op de zakelijke activiteiten van het bedrijf , bewaken van de leveringsprocessen, indienen van uw verzoeken, klachten en suggesties met betrekking tot onze producten en diensten evaluatie, uitvoering en controle van financiële en boekhoudkundige processen, uitvoering van communicatieactiviteiten,
• Op basis van de wettelijke reden dat het voor ons bedrijf verplicht is om aan zijn wettelijke verplichting te voldoen; Voldoen aan de wettelijke verplichtingen die zijn gespecificeerd in de besluiten, gidsen en gidsen die zijn gepubliceerd door de bevoegde autoriteiten en/of in de secundaire wetgeving waaraan ons bedrijf is onderworpen, met name de verordening inzake overeenkomsten op afstand en de verordening inzake dienstverleners en intermediaire dienstverleners in de elektronische handel , en het informeren van bevoegde personen, instellingen en organisaties Ervoor zorgen dat de werkzaamheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de wetgeving, het opvolgen en uitvoeren van de juridische zaken, het uitvoeren van de financiële en boekhoudkundige werkzaamheden,
• Op grond van de rechtsgrond dat gegevensverwerking verplicht is voor het vestigen, uitoefenen of beschermen van een recht; uitvoering van juridische en proceszaken,
• Op basis van de juridische reden dat gegevensverwerking verplicht is voor de gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf, op voorwaarde dat dit geen afbreuk doet aan fundamentele rechten en vrijheden; Het uitvoeren van activiteiten voor de ontwikkeling en verbetering van de producten en diensten die door ons bedrijf worden aangeboden,
• Op basis van de wettelijke reden voor uw uitdrukkelijke toestemming; doorgifte van persoonsgegevens naar het buitenland.

4- Aan wie en om welke redenen geeft Dinossi uw persoonsgegevens door?

Ons bedrijf zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de principes van "need to know" en "need to use", door te zorgen voor de nodige gegevensminimalisatie en door de nodige technische en administratieve veiligheidsmaatregelen te nemen. Aangezien de uitvoering of controle van bedrijfsactiviteiten, het waarborgen van bedrijfscontinuïteit, de exploitatie van digitale infrastructuren een continue gegevensstroom met verschillende belanghebbenden noodzakelijk maken, moeten we de persoonsgegevens die we verwerken voor bepaalde doeleinden overdragen aan derden. Daarnaast is het van groot belang dat uw persoonsgegevens juist en actueel zijn, zodat wij onze contractuele en wettelijke verplichtingen volledig en naar behoren kunnen nakomen. Hiervoor moeten we samenwerken met verschillende zakenpartners en dienstverleners.

Uw persoonsgegevens, de uitvoering van de marktplaatswerking, de levering van de door u bestelde producten, het beheer van uw hulp- en ondersteuningsvragen, het uitvoeren van activiteiten om uw ervaring en tevredenheid te verhogen, de ontwikkeling en verbetering van de aangeboden producten en diensten door ons bedrijf, het bieden van een betere winkelervaring voor u, en voor zover nodig, met name voor het uitvoeren van activiteiten om uw tevredenheid te vergroten, bedrijfscontinuïteit te waarborgen, informatiebeveiliging te waarborgen, te voldoen aan wettelijke verplichtingen, en beperkt tot de doeleinden gespecificeerd in het tweede artikel van deze verduidelijkende tekst:

Op grond van de wettelijke redenen dat het duidelijk is bepaald in de wetgeving waaraan ons bedrijf is onderworpen, en dat het noodzakelijk is voor de nakoming van zijn wettelijke verplichtingen, noodzakelijk is voor de totstandkoming of uitvoering van het contract;

• Met de verkoper van het product en de dienstverlener om de inkoopprocessen uit te voeren,
• Met de verkoper van het gekochte product, vrachtbedrijven en particuliere koeriers, met de gegevens van de persoon aan wie het product namens u wordt afgeleverd en/of voor het uitvoeren van logistieke activiteiten en het volgen van de leveringsprocessen,
• Met onze zakenpartners, de verkoper van het gekochte product, onze adviseurs en dienstverleners, banken, financiële adviseurs om de facturatieprocessen uit te voeren,
• Zakelijke partners en andere dienstverleners die callcenterdiensten leveren voor de levering van goederen en diensten, verkoop en after-sales ondersteunende diensten,
• Met business partners en dienstverleners die diensten verlenen op het gebied van kwaliteitscontrole, klachtenmanagement en risicoanalyse,
• Met onze relevante zakenpartners, adviseurs en dienstverleners, banken, financieel adviseurs voor het beheer van financiële en boekhoudkundige processen, het identificeren en evalueren van risico's en het voorkomen van fraude,
• Met de e-invoice business partner om de e-factuur elektronisch naar de klant te sturen; Met vracht- en koeriersbedrijven voor de levering van fysieke contracten of facturen, met onze zakenpartners die private integrator, onafhankelijke audit, douane, financieel adviseur/boekhouddiensten leveren,
• Met belastingkantoren om aan hun belastingverplichtingen te voldoen, met de ambtenaren van het Ministerie van Financiën en Financiën van de Republiek Turkije, van de facturen en incassobonnen tijdens belastingcontroles,
• Met onze zakenpartners en serviceproviders die onze IT-infrastructuur leveren, exploiteren of leveren,
• Met onze business partners die diensten verlenen op het gebied van risicomanagement en financiële rapportageprocessen,

Op basis van rechtsgronden dat gegevensverwerking verplicht is voor het vestigen, uitoefenen of beschermen van een recht, dit duidelijk is bepaald in de wetgeving waaraan ons bedrijf is onderworpen, en noodzakelijk is voor de nakoming van zijn wettelijke verplichtingen;

• Met advocaten, accountants, forensische experts, cyber security adviseurs, belastingadviseurs, andere derden van wie wij consultancy en diensten krijgen, en zakenpartners in het kader van het nakomen van wettelijke verplichtingen,
• Met geautoriseerde openbare instellingen en organisaties zoals regelgevende en toezichthoudende instellingen, rechtbanken en handhavingsbureaus,
• Het kan worden gedeeld met andere openbare instellingen of organisaties die bevoegd zijn om uw persoonlijke gegevens op te vragen, met onze binnen- en/of buitenlandse filialen, leveranciers, zakenpartners, gecontracteerde banken en derden van wie we producten of diensten kopen.

HOE BESCHERMT Dinossi UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Persoonlijke gegevens die met Dinossi worden gedeeld, staan ​​onder toezicht en controle van Dinossi. In overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, neemt Dinossi de verantwoordelijkheid op zich als gegevensbeheerder om de nodige organisatie op te zetten en de technische maatregelen te nemen en aan te passen om de vertrouwelijkheid en integriteit van de informatie te beschermen. Zich bewust zijn van onze verplichting in dit opzicht;

• Penetratietests worden met periodieke tussenpozen uitgevoerd in overeenstemming met internationale en nationale technische normen op het gebied van gegevensprivacy.
• Uw persoonlijke gegevens die u naar Dinossi verzendt via de website, mobiele site en mobiele applicatie, worden beschermd door middel van SSL-technologie (Secure Sockets Layer).
• Er worden regelmatig risicoanalyses uitgevoerd met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en er worden acties ondernomen om risico's te verminderen.
• Toegangs- en autorisatiecontroles zijn geïmplementeerd om ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.
• In dit verband informeren wij u dat we ons beleid voor gegevensverwerking altijd bijwerken.

UW RECHTEN OM UW PERSOONLIJKE GEGEVENS TE BESCHERMEN

Door bij ons bedrijf te solliciteren via de methoden die worden vermeld in het gedeelte 'Communicatie voor uw rechten en verzoeken' van deze verduidelijkingstekst,

• Te weten komen of uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt,
• Informatie hierover opvragen als deze is verwerkt,
• Om het doel van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te leren kennen en of ze worden gebruikt in overeenstemming met het doel,
• Het kennen van de derden aan wie het is overgedragen in binnen- of buitenland,
• Verzoeken om correctie van persoonsgegevens indien deze onvolledig of onjuist zijn verwerkt,
• Het verzoeken om verwijdering of vernietiging van uw persoonsgegevens in het kader van de voorwaarden bepaald in de KVKK,
• Het verzoeken om kennisgeving van de acties die zijn ondernomen op grond van uw rechten in de vorm van correctie, verwijdering en vernietiging zoals hierboven vermeld, aan derden aan wie persoonlijke gegevens zijn overgedragen,
• Bezwaar maken tegen het ontstaan ​​van een resultaat tegen u door uw verwerkte persoonsgegevens uitsluitend met geautomatiseerde systemen te analyseren,
• U heeft het recht om vergoeding van uw schade te eisen indien u schade lijdt door de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd met de relevante wetgeving.

CONTACT VOOR UW RECHTEN EN VERZOEKEN

U kunt uw vragen en verzoeken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens naar de verantwoordelijke voor de verwerking sturen met een verzoekschrift dat is opgesteld in overeenstemming met de voorwaarden die zijn vermeld in het communiqué over sollicitatieprocedures en -principes of met de "POWGate! U kunt het "Aanvraagformulier Bedrijfsgroep" op de volgende manieren indienen. Het aanvraagformulier vind je hier.

Aanvraagmethode Adres waar de aanvraag zal worden gedaan
Persoonlijke schriftelijke aanvraag
Geregistreerde elektronische post (KEP) door te ondertekenen met beveiligde elektronische handtekening of mobiele handtekening dino@dinossi.com
Vanaf uw e-mailadres, eerder aangemeld bij ons bedrijf en geregistreerd in het systeem, dino@dinossi.com

*Relevante Personen die een "Persoonlijk Schriftelijke Aanvraag" zullen aanvragen, moeten documenten overleggen waaruit hun identiteit blijkt. In dit verband verzoeken wij u vriendelijk om voor uw persoonlijke schriftelijke sollicitaties aan Altunizade Mahallesi Okul Çıkmazı Sokak No:5/1 Üsküdar/Istanbul, alleen de voorzijde van de identiteitsfotokopie (zonder de bloedgroep en religiesectie) samen met de aanvraagformulier.

**Wij verzoeken u vriendelijk om “Relevant Person Request for the Law on the Protection of Personal Data” in de mededelingenvelop van het sollicitatieformulier of in het onderwerp van de e-mail te schrijven.

Als u als eigenaar van persoonsgegevens uw verzoeken met betrekking tot uw rechten aan Dinossi doorstuurt, zal Dinossi uw verzoek uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen kosteloos afronden. Als de reactie op uw aanvraag echter kosten met zich meebrengt in overeenstemming met de wetgeving, kan Dinossi de vergoeding in rekening brengen in het tarief dat is vastgesteld door het College Bescherming Persoonsgegevens.

OVER DE VERLICHTINGSTEKST

Dinossi behoudt zich het recht voor om de tekst van deze Verklaring over de bescherming van persoonsgegevens te allen tijde bij te werken in het kader van wijzigingen die in de huidige wetgeving kunnen worden aangebracht.

Bijgewerkte datum: 21/12/2021