ARTIKEL 1 PARTIJEN

1.1-VERKOPER

Titel: POWGate! Het merk Dinossi.com met de activiteiten van de bedrijvengroep

Adres: Altunizade Mh. School Dead Sk. No:5 / 1 Uskudart /Istanbul

Telefoon: 0216 706 51 36

E-mailadres: dino@Dinossi.com

1.2-ONTVANGER

Naam/Achternaam/Titel:

adres:

Telefoon:

E-mailadres:

ARTIKEL 2 ONDERWERP

Het onderwerp van dit contract zijn de rechten van de partijen in overeenstemming met de bepalingen van wet nr. 3.1 betreffende de bescherming van de consument met betrekking tot de verkoop en levering van het product of de producten waarvoor de KLANT elektronisch bestelt via www.Dinossi .com website en waarvan de code, naam, hoeveelheid en verkoopprijs zijn gespecificeerd in artikel 6502 en bepaling van haar verplichtingen.

ARTIKEL 3 BEPALING VAN ZAKEN MET BETREKKING TOT HET OVEREENKOMSTPRODUCT, BETALING EN LEVERING

3.1-PRODUCTEN

De belangrijkste kenmerken van de goederen of diensten zijn beschikbaar op www.Dinossi.com. 

De op de site vermelde en aangekondigde prijzen zijn de verkoopprijs. Geadverteerde prijzen en beloften zijn geldig totdat ze zijn bijgewerkt en gewijzigd. Aangekondigde prijzen voor een bepaalde periode zijn geldig tot het einde van de opgegeven periode.

Alle belastingen van de goederen of diensten waarop het contract betrekking heeft, zijn inbegrepen in de verkoopprijs.

3.2-LEVERINGSMETHODE EN PLAN

Teslimat Adresi:

Bezorger:

Facturatie gegevens:

Product POWGate naar product zendingen! Deze zal uiterlijk binnen 2 werkdagen na oplevering door de Groep van Bedrijven worden gestart. Verzending is gratis voor bestellingen van meer dan 150 TL. Voor bestellingen van minder dan 150 TL worden de verzendkosten, de verzendkosten van het product, betaald door de KOPER. 

3.3 VERTRAGING RENTE

Aangezien de betaling contant of per creditcard zal worden gedaan, wordt door de VERKOPER geen vertragingsrente in rekening gebracht.

ARTIKEL 4 ALGEMENE BEPALINGEN

4.1) De KOPER verklaart dat hij de voorlopige informatie over de basiskenmerken, verkoopprijs, betalingswijze en levering van het product waarop de overeenkomst betrekking heeft op de website www.Dinossi.com.com heeft gelezen en de nodige bevestiging in elektronische omgeving heeft gegeven . KOPER; Door deze voorlopige informatie elektronisch te bevestigen, bevestigt de VERKOPER dat hij het adres heeft verkregen dat door de VERKOPER aan de KOPER moet worden verstrekt vóór het sluiten van de overeenkomsten op afstand, de basiskenmerken van de bestelde producten, de prijs van de producten inclusief belastingen, betaling en leveringsinformatie nauwkeurig en volledig.

4.2) Het product waarop de overeenkomst betrekking heeft, wordt geleverd aan de KOPER of de persoon/organisatie op het adres dat is vermeld in de voorlopige informatie op de website, afhankelijk van de afstand van de woonplaats van de KOPER voor elk product, op voorwaarde dat dat het de wettelijke termijn van 30 dagen niet overschrijdt.

4.3) De VERKOPER kan niet verantwoordelijk worden gehouden als het bestelde product niet aan de KOPER kan worden geleverd als gevolg van problemen die het transportbedrijf kan ondervinden tijdens de levering van het product aan de KOPER.

4.4) De VERKOPER is verantwoordelijk voor de levering van het gecontracteerde product in een deugdelijke, volledige, in overeenstemming met de kwalificaties gespecificeerd in de bestelling en met eventuele garantiedocumenten en gebruikershandleidingen.

4.5) De VERKOPER kan een ander product leveren met gelijke kwaliteit en prijs, door de KOPER op de hoogte te stellen en door zijn uitdrukkelijke goedkeuring te verkrijgen, voordat de contractuele prestatieverplichting afloopt.

4.6) Als de VERKOPER zijn contractuele verplichtingen niet nakomt in het geval dat de nakoming van het product of de dienst waarop de bestelling betrekking heeft onmogelijk wordt, stelt hij de consument hiervan op de hoogte voordat de contractuele prestatieverplichting afloopt en retourneert hij de totale prijs aan de KOPER binnen 10 werkdagen.

4.7) Dit voorlopige informatieformulier moet elektronisch worden bevestigd voor de levering van het product. Indien, om welke reden dan ook, de productprijs niet wordt betaald of in de bankadministratie wordt geannuleerd, wordt de VERKOPER geacht te zijn ontheven van zijn verplichting om het product te leveren.

4.8) Na de levering van het product, als de relevante bank of financiële instelling de productprijs niet aan de VERKOPER betaalt vanwege het oneerlijk of onwettig gebruik van de creditcard van de KOPER door onbevoegden, niet door de schuld van de KOPER, binnen 3 dagen, mits de KOPER het product bij hem heeft afgeleverd, moet binnen de In dit geval zijn de verzendkosten voor de KOPER.

4.9) Indien de VERKOPER het product waarop de overeenkomst betrekking heeft niet tijdig kan leveren als gevolg van overmacht of buitengewone omstandigheden zoals weersomstandigheden die het vervoer verhinderen, is de VERKOPER verplicht de KOPER hiervan op de hoogte te stellen. In dit geval kan de KOPER een van de rechten gebruiken om de bestelling te annuleren, het product waarop de overeenkomst betrekking heeft, indien van toepassing, te vervangen door zijn precedent, en/of de leveringstermijn uit te stellen totdat het obstakel is verwijderd. Indien de KOPER de bestelling annuleert, wordt het betaalde bedrag binnen 10 dagen contant en volledig aan hem betaald. Bij betalingen door de KOPER met creditcard wordt het productbedrag binnen 7 dagen na annulering van de bestelling door de KOPER teruggestort aan de betreffende bank. Aangezien de weergave van dit bedrag op de rekeningen van de KOPER na teruggave van dit bedrag aan de bank volledig verband houdt met het banktransactieproces, is het mogelijk dat de KOPER op geen enkele manier kan ingrijpen voor de VERKOPER voor mogelijke vertragingen en het kan enige tijd duren. gemiddeld 2 tot 3 weken voordat het bedrag dat door de VERKOPER op de creditcard is teruggestort, door de bank op de rekening van de KOPER is overgeschreven.

ARTIKEL 5 TERUGBETALINGSPROCEDURE

In gevallen waarin de KLANT gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, of in gevallen waarin het product waarop de bestelling betrekking heeft om verschillende redenen niet kan worden geleverd, of in gevallen waarin wordt besloten om de KLANT terug te betalen met de beslissingen van het scheidsgerecht, zal de VERKOPER het gehele geïncasseerde bedrag binnen 14 dagen in één keer terugstorten op de creditcard waarmee de incasso is gedaan. De bank doet de terugbetaling op de creditcards van de KLANT in dezelfde termijnen als het aantal termijnen dat de KLANT het product heeft gekocht. Als de terugbetalingsdatum en de sluitingsdatums van de rekening van de kaart niet samenvallen, wordt elke maand 1 (één) terugbetaling op de kaart weergegeven en ontvangt de KLANT een maand meer dan het aantal termijnen dat hij vóór de terugkeer heeft betaald, nadat de termijnen van de verkoop zijn afgerond, en zal worden afgetrokken van zijn huidige schulden.

In geval van retournering van gekochte producten; De VERKOPER zal het volledige geïncasseerde bedrag in één keer terugstorten op de creditcard waarvan de incasso is gedaan. De bank doet de terugbetaling op de creditcards van de KLANT in dezelfde termijnen als het aantal termijnen dat de KLANT het product heeft gekocht. Als de terugbetalingsdatum en de sluitingsdatums van de rekening van de kaart niet samenvallen, wordt elke maand 1 (één) terugbetaling op de kaart weergegeven en ontvangt de KLANT een maand meer dan het aantal termijnen dat hij vóór de terugkeer heeft betaald, nadat de termijnen van de verkoop zijn afgerond, en zal worden afgetrokken van zijn huidige schulden.

KLANT erkent en verbindt zich ertoe deze procedure te hebben gelezen en aanvaard.

ARTIKEL 5-A INTERNATIONALE LEVERING

VERKOPER; In sommige landen is het mogelijk dat de leveringstermijnen in sommige gevallen worden overschreden. Het kan langer duren dan de geschatte leverdata, vooral in de volgende landen. Dit komt door de langere douaneprocedures van deze landen.

Landen waar de leveringsdatum langer kan duren,

Filippijnen, Republiek Congo, Antarctica, Dominicaanse Republiek, Oman, Guinee-Bissau, Ecuador, Haïti, El Salvador, Libanon, Guatemala, Madagaskar, Sierra Leone, Marokko, Irak, Verenigde Arabische Emiraten, Samoa, Vaticaanstad, Zimbabwe, Paraguay, Marshall Eilanden, Ashmore- en Cartier-eilanden, Grenada, Nauru, Kiribati, Bahrein en Togo

In landen die hierboven niet zijn genoemd, worden leveringsdata binnen de aangegeven termijnen gemaakt.

ARTIKEL 6 HERROEPINGSRECHT

KOPER; Bij overeenkomsten op afstand voor de verkoop van goederen kan het product gebruik maken van zijn herroepingsrecht door de goederen te weigeren zonder enige wettelijke of strafrechtelijke verantwoordelijkheid en zonder opgave van reden, binnen 14 (veertien) werkdagen vanaf de datum van levering van de goederen. product aan zichzelf of aan de persoon/organisatie op het aangegeven adres. Bij overeenkomsten op afstand met betrekking tot dienstverlening gaat deze termijn in op de datum van ondertekening van de overeenkomst. Voor het verstrijken van het herroepingsrecht kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend bij dienstenovereenkomsten waarbij de uitvoering van de dienst is begonnen met instemming van de consument. De kosten die voortvloeien uit het gebruik van het herroepingsrecht komen voor rekening van de VERKOPER. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet er binnen 14 werkdagen een schriftelijke kennisgeving aan de VERKOPER worden gedaan per aangetekende post, fax of e-mail en mag het product niet worden gebruikt in het kader van het bepaalde in artikel 5-e. Indien dit recht wordt uitgeoefend,

a) De factuur van het product dat aan de 3e persoon of de KOPER is geleverd, (Als de factuur van het te retourneren product zakelijk is, moet deze worden meegestuurd met de retourfactuur die door de instelling is afgegeven bij het retourneren. Retourzendingen waarvan de facturen zijn uitgegeven namens de instellingen kan niet worden ingevuld tenzij een RETOURFACTUUR wordt uitgegeven.)

b) Het verzoekschrift vermeld bij gebruikmaking van het herroepingsrecht,

c) De te retourneren producten dienen compleet en onbeschadigd aangeleverd te worden, samen met eventuele doos, verpakking en standaard toebehoren.

d) De VERKOPER is verplicht om de totale prijs en de documenten die de koper in schuld stellen binnen 10 dagen na ontvangst van de kennisgeving van herroeping aan de KOPER te retourneren en de goederen binnen 20 dagen terug te sturen.

e) Indien de waarde van de goederen wordt verminderd door de schuld van de KOPER of indien de terugzending onmogelijk wordt, is de KOPER verplicht de verliezen van de VERKOPER te vergoeden naar zijn schuld. Aangepaste maten en producten kunnen niet worden geretourneerd door de VERKOPER. Oorbellen etc. producten die hygiëne vereisen kunnen niet door de VERKOPER worden geretourneerd. De producten waarvoor het herroepingsrecht wordt gevraagd, dienen ongebruikt te zijn. Technologische producten die eenmalig zijn geopend, kunnen niet door de VERKOPER worden geretourneerd.

f) In het geval dat het bedrag van het gebruik van de door de VERKOPER uitgegeven winkelcheques wordt verlaagd vanwege de uitoefening van het herroepingsrecht, wordt het bedrag van de winkelcheque die in het kader van de actie is gebruikt, geannuleerd.

ARTIKEL 7 BEVOEGDE RECHTER

Bij de uitvoering van dit contract zijn consumentenarbitragecommissies en consumentenrechtbanken in de schikking van de KOPER of VERKOPER gemachtigd tot de door het ministerie van Industrie en Handel aangegeven waarde. Dit zijn de autoriteiten die door de koper moeten worden toegepast.

Indien de bestelling wordt gerealiseerd, wordt de KOPER geacht alle voorwaarden van dit contract te hebben aanvaard.

Deze Overeenkomst is gemaakt voor commerciële doeleinden.

VERKOPER: POWGate! Groep van bedrijven

ONTVANGER:

GESCHIEDENIS: